Zbarzewo z nową drogą dojazdową do gruntów rolnych

Dodano: 18 listopada 2022

Zbarzewo z nową drogą dojazdową do gruntów rolnych

Na terenie gminy  Włoszakowice zakończyły się prace związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Ostatni odcinek drogi o długości 0,4 km i szerokości 4 metrów  powstał w miejscowości Zbarzewo (Zbarzyk). Roboty polegały na wykorytowaniu i przygotowaniu podłoża, na którym ułożono warstwę asfaltową. 

Koszt zadania wyniósł  224 770,00 zł  pomniejszony o kwotę dofinansowania  w formie dotacji celowej w kwocie 79 000,00 zł.

Radosław Sieracki – kierownik Zarządu Dróg Gminnych