Kierownictwo i Pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak - Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice
Kierownik Urzędu Gminy
tel. 65 5252 999

Biuro Ogólne

Karolina Chlebowska - Sekretarz Gminy

Karolina Chlebowska
Sekretarz Gminy Włoszakowice
Kierownik Biura Ogólnego 
tel. 65 52 52 997
Pokój 105

Joanna Poprawska
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu 
tel. 65 52 52 999
Pokój 104

Marek Wodawski
Inspektor. ds. oświaty
Informatyk
tel. 65 52 52 962
Pokój 106

Referat Finansowy

Monika Ławecka
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego Urzędu Gminy
tel. 65 52 52 985
Pokój 118A

Biuro Księgowości Budżetowej

Karolina Nowak
Główny księgowy Urzędu Gminy
Kierownik biura
tel. 65 52 52 987
Pokój  118

Joanna Chomska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 65 52 52 987
Pokój 118

Anna Roszak
Podinspektor ds. wspólnej obsługi obsługi i pozyskiwania środków
tel. 65 5252 987
Pokój 118

Biuro Podatków i Opłat Lokalnych

Magdalena Rękoś
Pomoc administracyjna
tel. 65 52 52 978
Pokój 111

Justyna Przezbór
Referent ds. księgowości podatkowej
tel. 65 52 52 978
Pokój 111

Małgorzata Nowak
Referent  ds. poboru opłat za gospodarowanie odpadami 
tel. 65 52 52 976
Pokój 111

Romana Pitrowska
Podinspektor ds. podatków, opłat i windykacji należności 
tel. 65 52 52 976
Pokój 111

Biuro Obsługi Organów Gminy

Mirosława Poloszyk-Miś
Kierownik biura
tel. 65 52 52 974
Pokój 119

Barbara Dąbkowska
Radca prawny/specjalista ds. zamówień publicznych i kontroli zarządzczej 
tel. 65 52 52 974
Pokój 119

Biuro Nieruchomości i Budownictwa

Mateusz Mroziński 
Kierownik biura
tel. 65 52 52 992
Pokój 117

Beata Gertych
Inspektor ds. planowania przestrzennego
tel.65 52 52 991
Pokój 117

Alicja Rychter
Podinspektor ds. planowania przestrzennego 
tel. 65 52 52 975
Pokój 117

Radosław Sieracki
Podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych i budownictwa
tel. 65 52 52 963
Pokój 117

Bogusław Olejnik 
Geodeta
tel. 65 52 52 995
Pokój 116

Albert Cygan
Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 65 52 52 994
Pokój 116

Agnieszka Wojciechowska
Referent ds. ochorny środowiska
tel. 65 52 52 994
Pokój 116

Biuro Spraw Obywatelskich

Dorota Mierzyńska-Patrzała
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownik biura
tel. 65 52 52 984
Pokój 114

Maria Walkowska
Inspektor ds. działalności gospodarczej i przeciwdziałania alkoholizmowi
tel. 65 52 52 960
Pokój 113

Beata Grzesiecka
Inspektor ds. obywatelskich
tel. 65 52 52 960
Pokój 113

Piotr Wiązania
Podinspektor bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
tel. 65 52 52 990
Pokój 113

Koordynator ds. dostępności

Marek Wodawski
e-mail: dostepnosc@wloszakowice.pl
tel. 65 52 52 962
Pokój 106