Pałac Sułkowskich we Włoszakowicach

Pałac myśliwski księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego wzniesiono we Włoszakowicach w latach 1749-1752 na planie trójkąta (istnieją tylko dwa takie w Europie). Symbol ten związany jest z tradycją masońską i interpretuje się go jako triadę siły, piękna i mądrości, a także jako trzy stopnie rozwoju duchowego człowieka – mowa, myśl i działanie.

W dawnej rezydencji książęcej swoją siedzibę ma obecnie Urząd Gminy Włoszakowice. Po wejściu po schodach do sieni pałacu, tuż za jej progiem, ukazuje się reprezentacyjna Sala Trójkątna z zachowaną zabytkową dekoracją architektoniczną. Na jej trzech ścianach wiszą portrety zasłużonych i znanych osób, które mieszkały bądź urodziły się na terenie dzisiejszej gminy Włoszakowice (np. kompozytor późnego klasycyzmu i romantyzmu Karol Kurpiński, prymas doby renesansu Andrzej Krzycki itp.).

Pałac można zwiedzać w godzinach pracy urzędu (w dni robocze od 7.30 do 15.30) lub poza nimi (po wcześniejszym umówieniu się).