Przetargi

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu: „Przyjazna szkoła”

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2020/2021

Gmina Włoszakowice: Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Włoszakowice: Ogłoszenie o zamówieniu

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru Gminy Włoszakowice