Inwestycje

  

Ważne inwestycje drogowe w gminie

Ważne inwestycje drogowe w gminie

Na terenie gminy Zarząd Dróg Gminnych wykonuje obecnie dwie inwestycje drogowe pod nazwą ”Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo - Letnisko -Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice Dominice” oraz „Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach”. Stanu zaawansowania prowadzonych robót na w/w inwestycjach dokonał Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak wraz z Kierownikiem Zarządu Dróg Gminnych Radosławem Sierackim.

Postęp prac na ulicy Dominickiej oraz ulicy Jeziornej

Postęp prac na ulicy Dominickiej oraz ulicy Jeziornej

Prace na ulicy Dominickiej postępują zgodnie z harmonogramem. Na chwilę obecną główny wykonawca przeprowadził prace dotyczące wymiany sieci teletechnicznej, budowie kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi na ulicy Dominickiej w Boszkowie - Letnisku.

Montaż nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia ulicznego

Montaż nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia ulicznego

Na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych firma Usługi Elektromonterskie Michał Kuśnierek wymieniła oświetlenie uliczne na ulicy Leśnej. Obecnie w/w firma prowadzi prace związane z montażem oświetlenia we włoszakowickim parku.

Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej we Włoszakowicach na liście do dofinansowania

Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej we Włoszakowicach na liście do dofinansowania

Zadanie pod nazwą ”Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice” znalazło się na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo

16 grudnia w Urzędzie Gminy Włoszakowice podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo.

Długo wyczekiwana inwestycja z dofinansowaniem

Długo wyczekiwana inwestycja z dofinansowaniem

13 grudnia br. w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał z Wójtem Gminy Włoszakowice Robertem Kasperczakiem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych”.

Prace związane z modernizacją budynku sali wiejskiej i remizy OSP w Bukówcu Górnym dobiegają końca

Prace związane z modernizacją budynku sali wiejskiej i remizy OSP w Bukówcu Górnym dobiegają końca

6 stycznia 2023 roku nastąpi oficjalne otwarcie zmodernizowanej sali wiejskiej oraz remizy strażackiej w Bukówcu Górnym. Rozpoczęte z końcem czerwca roboty są już na ukończeniu.

Kolejne dofinansowanie dla gminy Włoszakowice

Kolejne dofinansowanie dla gminy Włoszakowice

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ogłosiło wyniki konkursu „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”. Gmina Włoszakowice znalazła się na liście rankingowej zakwalifikowanej do dofinasowania projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.

Remont sali widowiskowej we Włoszakowicach zbliża się ku końcowi

Remont sali widowiskowej we Włoszakowicach zbliża się ku końcowi

Rozpoczęty w lipcu br. remont sali widowiskowej GOK potrwa jeszcze niespełna dwa tygodnie. Obecnie prace wykończeniowe prowadzone są wewnątrz budynku.

Termomodernizacja sali wiejskiej w Skarżyniu

Termomodernizacja sali wiejskiej w Skarżyniu

28 listopada br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu – przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i  elektrycznej”.

Gmina Włoszakowice z przyznanym dofinansowaniem dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Gmina Włoszakowice z przyznanym dofinansowaniem dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5849/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku zatwierdził zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  finansowanych  ze środków  Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. 

Gmina Włoszakowice złożyła wniosek o dotację na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Włoszakowice złożyła wniosek o dotację na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o udzielenie w roku 2023 dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.