Inwestycje

  

Sale wiejskie nabierają kolorytu

Sale wiejskie nabierają kolorytu

Remont sal w Sądzi oraz Zbarzewie jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Również w Jezierzycach Kościelnych zaplanowana modernizacja także się rozpoczęła.

Przebudowa ulicy Zalesie dobiega końca

Przebudowa ulicy Zalesie dobiega końca

Inwestycja realizowana przez Gminę Włoszakowice zbliża się ku końcowi.

Rozpoczęła się termomodernizacja sal wiejskich

Rozpoczęła się termomodernizacja sal wiejskich

W Sądzi oraz w Zbarzewie rozpoczęły się remonty sal wiejskich.

Umowy na termomodernizację sal wiejskich podpisane

Umowy na termomodernizację sal wiejskich podpisane

2 czerwca w  Sali Trójkątnej Urzędu Gminy Włoszakowice Wójt Gminy Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Ławeckiej podpisał umowy z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację sal wiejskich w Sądzi, Zbarzewie oraz Jezierzycach Kościelnych.

Ważna inwestycja na terenie gminy Włoszakowice właśnie się rozpoczęła

Ważna inwestycja na terenie gminy Włoszakowice właśnie się rozpoczęła

Z końcem maja w Grotnikach rozpoczęła się inwestycja drogowa pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych: ulica Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach”.

Malowanie znaków poziomych na drogach gminnych i powiatowych w gminie Włoszakowice

Malowanie znaków poziomych na drogach gminnych i powiatowych w gminie Włoszakowice

Na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych przeprowadzone zostały prace związane z odświeżeniem oraz uzupełnieniem znaków poziomych na drogach gminnych. Odnowiono oznakowania m.in. przejść dla pieszych, strzałki, linie segregacyjne, linie wyznaczające pas postoju oraz linie bezwzględnego zatrzymania.

Ulica Zalesie we Włoszakowicach w przebudowie

Ulica Zalesie we Włoszakowicach w przebudowie

Prace na ulicy Zalesie we Włoszakowicach wkraczają w decydujący etap.

Kolejne drogi dojazdowe do pól z asfaltem

Kolejne drogi dojazdowe do pól z asfaltem

Na terenie gminy Włoszakowice postępują prace związane z budową nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych.