Przebudowa ulicy Jana Otto i Podgórnej na ukończeniu

Dodano: 19 kwietnia 2024

Przebudowa ulicy Jana Otto i Podgórnej na ukończeniu

Prace na kolejnej gminnej inwestycji weszły w fazę końcową.

Obecnie wykonawca inwestycji układa warstwy podbudowy na ulicy Podgórnej i Jana Otto wraz z regulacją studni przebudowanej kanalizacji deszczowej co pozwoli na ułożenie ostatecznej masy ścieralnej za całym odcinku poszczególnych ulic. W najbliższych dniach wykonawca przystąpi do układania poboczy z kruszywa i porządkowania terenów przyległych do inwestycji. Przewidziany termin zakończenia prac nastąpi z końcem miesiąca kwietnia. 

Wykonawcą inwestycji jest „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” Spółka Akcyjna, a całkowita wartość prac wyniesie 2 535 726,18 zł brutto. Na powyższe zadanie Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Włoszakowice dofinansowanie w wysokości 63,63% wartości inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Radosław Sieracki - Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach