Dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych

Dodano: 11 kwietnia 2024

11 kwietnia wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak podpisał w imieniu Gminy Włoszakowice umowę dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego zakupu sadzonek drzew miododajnych w wysokości 17 820,00 zł.

W ramach pozyskanego dofinansowania nasadzonych zostanie 110 drzew, w tym 20 drzew z gatunku śliwa wiśniowa i 90 drzew z gatunku lipa drobnolistna. Nowe nasadzenia zostaną dokonane w pasach drogowych dróg publicznych położonych w miejscowościach Boszkowo (część drogi gruntowej z Boszkowa do Dłużyny), Skarżyń (wyjazd w kierunku Bukówca Górnego), Dłużyna (na terenie zlokalizowanym za szkołą podstawową) oraz Charbielin (teren boiska piłkarskiego).

Celem całego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Ponadto nasadzenia drzew zdecydowanie poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając ekosystem lokalny.

A.C.