Gmina Włoszakowice wysoko w rankingu: "Sukces kadencji 2018-2023"

Dodano: 20 lutego 2024

Gmina Włoszakowice wysoko w rankingu:

Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowało najnowszy raport - "Sukces kadencji 2018-2023", w którym oszacowało sukces, jaki odniosły samorządy w dobiegającej właśnie końca kadencji.

Na 1513 gmin wiejskich Gmina Włoszakowice uplasowała się na 151 miejscu i w porównaniu do kadencji 2013-2017 awansowała o 217 miejsc.

Ranking opiera się na najnowszych dostępnych danych, przede wszystkim pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów, a także z kilku innych źródeł.

Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do:

  • sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej),
  • sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej),
  • sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej),
  • sukcesu społecznego (który uwzględnia szeroko rozumiane polityki społeczne, np. wyniki edukacyjne, ale także polityki związane z ochroną środowiska czy lokalnym transportem publicznym).

Analiza wskazuje, że gmina Włoszakowice najlepiej wypada w kategorii sukces infrastrukturalny zajmując w nim 85. miejsce na 1513 gmin wiejskich.

Poniżej wyjaśnienie przyjętej metodologii badania. Cały ranking do pobrania na stronie https://wspolnota.org.pl.

Ranking pokazuje więc nie tylko ogromny postęp w rozwoju naszej Małej Ojczyzny w ciągu ostatnich lat, ale także różnice i specyfikę, jakie występują w poszczególnych samorządach.

Przypomnijmy, niedawno Gmina Włoszakowice znalazła się wśród laureatów rankingu gmin Wielkopolski. W powiecie leszczyńskim została uznana za lidera. 

Wynik rankingu jest dla nas wielkim wyróżnieniem i zobowiązaniem do podejmowania kolejnych działań, wpływających na rozwój w naszej Gminie.  Nie poprzestajemy na tym, co osiągnęliśmy dotychczas, natomiast intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami na rzecz lokalnej społeczności oraz kontynuacją obranego kierunku rozwoju gminy – mówi wójt Robert Kasperczak.

Mijająca kadencja była wyjątkowa, ponieważ naznaczona została przez trzy wydarzenia, które zdeterminowały właściwie wszystkie sfery życia. Mowa o pandemii, wojnie w Ukrainie i zmianach podatkowych. Mimo tych przeszkód w latach 2018–2023 gmina się rozwijała, prowadziła inwestycje i realizowała plany. Potwierdzają to nasze finanse. Budżet gminy w 2024 roku wynosi ponad 70 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczyliśmy blisko 22 miliony. Możemy się rozwijać także za sprawą otrzymanych i pozyskanych z Unii Europejskiej oraz krajowych środków. W całej kadencji 2018–2023 wyniosły one ponad 45 milionów złotych.

Uzyskany wynik to zasługa również Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców, którzy poprzez swój udział w podatku dochodowym zasilają budżet Gminy, jednocześnie przyczyniając się w ten sposób do rozwoju Gminy i wspólnego samorządowego majątku.

Wszystkim Mieszkańcom oraz Przedsiębiorcom Gminy Włoszakowice dziękujemy za aktywność i konsekwentną pracę na rzecz lokalnej gospodarki oraz wspierającą rozwój naszej małej Ojczyzny.

Karolina Chlebowska - Sekretarz Gminy Włoszakowice