Półmetek zebrań strażackich

Dodano: 08 marca 2023

Półmetek zebrań strażackich

Za nami półmetek zebrań w gminnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Tegoroczne spotkania strażackie odbyły się już w Grotnikach, Bukówcu Górnym, Zbarzewie, Dłużynie, Dominicach, Włoszakowiach, Boguszynie i Sądzi.

W zebraniach, oprócz członków danej jednostki, uczestniczyli również wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lesznie dh Arkadiusz Pawlak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Włoszakowicach Przemysław Konieczny, Honorowy Członek Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu dh Stanisław Wolniczak, sołtysi wsi oraz mieszkańcy poszczególnych miejscowości. Druhowie na swoje zebrania zaprosili także gości, których obecność podkreślała wagę spotkania dla danej jednostki. W zebraniach, które już się odbyły udział wzięli: zastępca komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie st. kpt. Paweł Plewa, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, radna powiatu leszczyńskiego Halina Florek, radny gminy Włoszakowice Zenon Poloch.

Podczas zebrań pracownik urzędu gminy ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Piotr Wiązania przedstawił prezentację z wykonania budżetu gminy w roku 2022, zawierającą również plan budżetu gminy na rok 2023 w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Prezentacja zawierała także sytuację pożarową na terenie gminy Włoszakowice w  roku ubiegłym.

Zarządy jednostek, w których zebrania już się odbyły, otrzymały absolutorium za okres sprawozdawczy 2022. Podczas spotkań strażacy prezentowali pozyskany niedawno sprzęt oraz opowiedzieli o najnowszych sukcesach i osiągnięciach każdej jednostki.

Podczas zebrania w OSP Boguszyn z funkcji dotychczasowego naczelnika zrezygnował dh Paweł Kościański, a nowym naczelnikiem wybrany został dh Maciej Toll, natomiast tytuł  członka honorowego w jednostce OSP Włoszakowice otrzymali dh Józef Samol, dh Kazimierz Głuszak, dh Edward Dopiera. W jednostce OSP Sądzia zaszczytu członków honorowych dostąpili: dh Józef Świętek, dh Stanisław Skorupiński, dh Zenon Poloch.

P.W.