Przypomnienie - Obowiązki Beneficjentów Programu Grantowego PPGR

Dodano: 13 stycznia 2023

Beneficjenci, którzy w ubiegłym roku otrzymali sprzęt komputerowy (laptopy, komputery stacjonarne, tablety) w ramach realizacji projektu: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”- zobowiązanie są do złożenia Oświadczenia, będącego załącznikiem do Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu (stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy Darowizny).

Powyższy obowiązek wynika z § 5 oraz § 6 umowy darowizny.

Termin na złożenie Oświadczenia upływa 31.01.2023 roku.

Pliki do pobrania