Podpisano umowę na wykonanie nadbudowy budynku ZSO

Dodano: 03 listopada 2022

Podpisano umowę na wykonanie nadbudowy budynku ZSO

3 listopada br. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice podpisano umowę na zadanie pn. „Wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej”.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji została firma „RAWBUD” – Rawicz Sp. z o.o.

Umowę ze strony gminy Włoszakowice podpisał Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Włoszakowice Moniki Ławeckiej. Natomiast ze strony wykonawcy stosowny podpis złożył prezes zarządu Andrzej Pawłowski. W podpisaniu umowy uczestniczył również dyrektor ZSO Jarosław Zielonka.

Koszt inwestycji wyniesie 7 999 968,30 zł brutto z terminem realizacji do 10 listopada 2023 roku.

Niniejsza inwestycja jest współfinansowana z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga nr Edycja2/2021/355/PolskiLad.

N.J.