Ruszyła budowa ciągu pieszo-rowerowego Włoszakowice - Dominice w ramach największej inwestycji gminy

Dodano: 08 lipca 2022

Ruszyła budowa ciągu pieszo-rowerowego Włoszakowice - Dominice w ramach największej inwestycji gminy

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej prowadzącej z Włoszakowic do Dominic stanowi I etap zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo - Letnisko - Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice".

Obecnie prace obejmują wykorytowanie i nawiezienie warstwy podbudowy. Następnie nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego w terenie zabudowanym zostanie wykonana z kostki brukowej, a w terenie niezabudowanym zostanie położona masa asfaltowa. Ciąg zostanie również wyposażony w urządzenia bezpieczeństwa ruchu i przejścia dla pieszych.

Należy wspomnieć, że już po sezonie letnim rozpocznie się kolejny etap inwestycji w ramach przebudowy drogi gminnej nr 712632P Boszkowo - Letnisko - Dominice, obejmujący poszerzenie drogi do 6m, montaż oświetlenia drogowego, budowę 304 miejsc parkingowych, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. Dominickiej. Przebudowa w/w drogi obejmuje również modernizację i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę kanału technologicznego.

Prowadzona inwestycja uatrakcyjni region, przyczyni się do stworzenia miejsca, gdzie mieszkańcy gminy oraz turyści będą mogli aktywnie spędzić czas podróżując rowerem, a jednocześnie zyskają możliwość podziwiania roztaczających się wokół trasy wspaniałych widoków.

Na realizację niniejszej inwestycji gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 9,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

J.W.