Największy projekt drogowy w historii gminy Włoszakowice z dofinansowaniem z Polskiego Ładu

Dodano: 26 października 2021

Największy projekt drogowy w historii gminy Włoszakowice z dofinansowaniem z Polskiego Ładu

Gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 9,5 mln zł na przebudowę drogi gminnej nr 712632P Boszkowo - Letnisko - Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice – Dominice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowana inwestycja stanowi największy projekt drogowy w historii gminy Włoszakowice realizowany samodzielnie przez samorząd gminny.

W ramach przebudowy ulicy Dominickiej w Boszkowie-Letnisku na całym odcinku nr 712632P droga zostanie poszerzona do 6 m., wykonana z nawierzchni bitumicznej, natomiast zjazdy na drogi boczne i do posesji zostaną wykonane z kostki betonowej brukowej. Po lewej stronie jezdni planuje się wykonać ciąg pieszo-rowerowy, zaś po prawej stronie zostanie przebudowany chodnik. Na części ulicy, gdzie pozwala na to szerokość, zaprojektowano budowę 304 miejsc parkingowych  dla samochodów osobowych, co zapewni możliwość bezpiecznego parkowania wszystkim przyjezdnym nie zakwaterowanym w miejscowej bazie turystyczno-wczasowej. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie. Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi obejmuje trasę do miejscowości Dominice wzdłuż ul. Jeziornej aż do granicy miejscowości za salą wiejską.  

Drugim etapem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P m. z m. Włoszakowice do m. Dominice, który stanowić będzie połączenie z zaprojektowaną ścieżką wzdłuż drogi nr 712632P. Długość ścieżki wyniesie 3,0 km. Nawierzchnia ścieżki w terenie zabudowanym zostanie wykonana z kostki brukowej, w terenie niezabudowanym z asfaltu. Ciąg zostanie również wyposażony w urządzenia bezpieczeństwa ruchu i przejścia dla pieszych.

Szacunkowy koszt inwestycji  to 10 mln zł, z czego wysokość dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi aż 95 %.

Karolina Chlebowska 

Sekretarz Gminy Włoszakowice