Uroczystość nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach

Dodano: 27 września 2021

Uroczystość nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach

W piątek, 24 września Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak uczestniczył w uroczystości nadania Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach imienia "Weteranów Działań Poza Granicami Państwa”.

Wśród zaproszonych gości był również generał Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Richard Neely, Dowódca Gwardii Narodowej stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych, Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą poseł Jan Dziedziczak, parlamentarzyści z naszego regionu Wojciech Ziemniak i Grzegorz Rusiecki, a także Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.

Uroczystość zainagurowana została mszą świętą polową na boisku szkolnym. Następnie odbył się apel z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz orkiestry wojskowej.

- W akcie nadania imienia widzę przejaw ciągłego rozwoju Szkoły i budowania jej tradycji, oby zawsze zobowiązującej dla kolejnych pokoleń uczniowskich. Wyrażam nadzieję, że dzięki temu jeszcze bardziej zacieśnią się już teraz dobre relacje pomiędzy Szkołą i Gminą Włoszakowice a Wojskiem Polskim – mówił Wójt Gminy Robert Kasperczak.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Robert Kasperczak wspólnie z generałem Jarosławem Miką, posłem Janem Dziedziczakiem, dyrektorem Jarosławem Zielonką oraz przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy z imieniem, a na budynku przy Rondzie Jana Pawła II z udziałem przedstawiciela Rady Rodziców muralu "Mur,ale historia Wojska Polskiego".

Wydarzeniu towarzyszył przelot samolotów myśliwskich F-16 z bazy w Krzesinach, który podkreślił podniosły  charakter uroczystości oraz wzbudził podziw i zachwyt obecnych, a w szczególności całej społeczności uczniowskiej. 

Dodatkowo uroczystości uświetnił występ mażoretek z Włoszakowic i grupy rekonstrukcyjnej, zorganizowano także piknik militarny, zorganizowany między innymi przez żołnierzy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Patronat nad uroczystością objęli: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

 Autor Zdjęć: Dominika Jerzyk oraz www.poznan.uw.gov.pl i https://www.facebook.com/dziedziczak.jan