Dofinansowanie dla gminy Włoszakowice z WRPO 2014+ na e-administrację

Dodano: 31 sierpnia 2021

Dofinansowanie dla gminy Włoszakowice  z WRPO 2014+ na e-administrację

30 sierpnia 2021 r. w Poznaniu podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”.

W imieniu beneficjentów umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem podpisała Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta Luboń.

W ramach realizacji projektu Gmina Włoszakowice uzyska m.in. następujące
e-usługi/funkcjonalności:

  • wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentami – wdrożenie EZD stanowi przygotowanie Gminy do przejścia na elektroniczny obieg dokumentów,
  • wdrożenie elektronicznego biura obsługi interesanta wraz z modułem płatności – moduł wesprze płatności dla wszystkich rodzajów należności obsługiwanych w modułach dziedzinowych. Pozwoli zarejestrowanym użytkownikom portalu na weryfikację aktualnych zobowiązań wobec urzędu, a także na ich uregulowanie poprzez wykonanie płatności on-line,
  • wdrożenie systemu do obsługi Rady Gminy wraz z zestawem do transmisji obrad – system wesprze organizację pracy Radnych i Biura Rady, umożliwi skoordynowanie i zarządzanie pracą Biura Rady oraz Radnych,
  • budowę Biuletynu Informacji Publicznej – integracja z EOD w zakresie publikacji informacji oraz rejestrów publicznych,
  • wdrożenie systemów:  podatków i opłat lokalnych, odpadów, kasy, księgowości, obsługi środków trwałych, systemu koncesji alkoholowych, systemu zarządzania danymi przestrzennymi,
  • integrację systemów dziedzinowych umożliwiających obsługę systemów e-usług,
  • wdrożenie aplikacji mobilnej dla klientów,
  • wdrożenie formularzy elektronicznych e-usług,
  • zakup nowej infrastruktury sprzętowej (wyposażenie serwerowni oraz biura podawczego).

Realizacji projektu zapewni mieszkańcom Gminy Włoszakowice lepszy dostęp do szerokiego zakresu usług publicznych drogą elektroniczną, wpłynie na poprawę sprawności działania urzędu, jakości obsługi obywateli oraz dostępu do informacji publicznej.

Planowana kwota realizacji projektu dla Gminy Włoszakowice wynosi  871.824,15 zł, natomiast suma dofinansowania to 741.050,53 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji to czerwiec 2022 r.
Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Karolina Chlebowska - Sekretarz Gminy Włoszakowice