Inauguracja zebrań w jednostkach OSP

Dodano: 07 czerwca 2021

 Inauguracja zebrań w jednostkach OSP

W piątkowe popołudnie OSP Grotniki zainaugurowało walne zebrania sprawozdawczo wyborcze w jednostkach ochotniczych strażach pożarnych na terenie Gminy Włoszakowice. Kolejną jednostką w której zebranie obyło się w ubiegłym tygodniu była jednostka OSP Boszkowo.

Zgodnie z przyjętym porządkiem podczas zebrań zostały przeprowadzone wybory do zarządu danych jednostek, komisji rewizyjnych, delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSOP RP.

W trakcie obu zebrań stary zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy jak również przyjęto plany działalności i plany finansowe na rok 2021.

W zebraniach oprócz druhów udział wziął Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz podinspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Piotr Wiązania.

Tekst i zdj. Piotr Wiązania