Plany i opracowania

WYKAZ PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁOSZAKOWICE

Lp.

Nazwa projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obręb geodezyjny

Załącznik tekstowy

Załącznik graficzny

-

 

 

   

WYKAZ STUDIUM I UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁOSZAKOWICE

Lp.

Nazwa studium

Nr Uchwały

Załącznik tekstowy

Załącznik graficzny

1.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29.12.2016 r.

Studium

Uwarunkowania

Kierunki

 WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁOSZAKOWICE

Lp.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obręb geodezyjny

Nr Uchwały

Opublikowany

1.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice – wieś Krzycko Wielkie - działka nr 395

Krzycko Wielkie

Uchwała nr XVII/122/96 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30.12.1996 r.

Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 4, poz. 28 z dnia 12.03.1997 r.

2.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

– wieś Włoszakowice - działka nr 171/27

- wieś Bukówiec Górny - działka nr 740

Włoszakowice Bukówiec Górny

Uchwała nr XVII/124/96 Rady Gminy Włoszakowice z dnia  30.12.1996 r.

Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 4, poz. 29 z dnia 12.03.1997 r.

3.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

– wieś Włoszakowice - działka nr 9L (dawna 257)

– wieś Krzycko Wielkie - działki nr 647/1, nr 647/2, nr 647/4 i cz. działek nr 647/3, 538, 539 i 152

– wieś Grotniki - cz. działki nr 735

Włoszakowice Krzycko Wielkie Grotniki

Uchwała nr XIX/143/97 Rady Gminy Włoszakowice z dnia  30.04.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 15, poz. 62 z dnia 07.07.1997 r.

4.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice – w miejscowości Grotniki – działka ozn, nr geodezyjnym 565

Grotniki

Uchwała nr XXIV/180/98 Rady Gminy Włoszakowice z dnia  28.04.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 22, poz. 111 z dnia 06.07.1998 r.

5.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działki nr ewid. 666, 668 i 688/1    w miejscowości Włoszakowice

Włoszakowice

Uchwała nr VI/64/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia   30.06.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 57, poz. 1213 z dnia 30.06.1999 r.

6.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działki nr ewid. 221/6 i 226/4      w miejscowości Włoszakowice

Włoszakowice

Uchwała nr  VI/65/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30.06.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 57, poz. 1214 z dnia 13.08.1999 r.

7.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działki o nr ewid. 808/1, 808/2, 808/3, 796/1, 795/2 w miejscowości Bukówiec Górny

Bukówiec Górny

Uchwała nr VI/66/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30.06.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 57, poz. 1215 z dnia 13.08.1999 r.

8.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działkę nr ewid. 427/18 w miejscowości Krzycko Wielkie

Krzycko Wielkie

Uchwała nr  VI/67/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30.06.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 57, poz. 1216 z dnia 13.08.1999 r.

9.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej część działki o nr ewid. 372 w miejscowości Krzycko Wielkie

Krzycko Wielkie

Uchwała nr  VI/68/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30.06.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 57, poz. 1217 z dnia 30.06.1999 r.

10.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działkę nr ewid. 520 w miejscowości Krzycko Wielkie

Krzycko Wielkie

Uchwała nr  VI/69/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30.06.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 57, poz. 1218 z dnia 13.08.1999 r.

11.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem RP obejmującego część działki nr 260 w Zbarzewie  z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków

Zbarzewo

Uchwała nr  VI/70/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30.06.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 57, poz. 1219 z dnia 13.08.1999 r.

12.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w części obejmującej działki nr ewid. 244/2, 259/4 i 259/1 we wsi Zbarzewo

Zbarzewo

Uchwała nr XII/123/2000 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24.02.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 342 z dnia 10.05.2000 r.

13.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działki nr ewid. 221/4 i 221/5 oraz część działek nr geod. 222/5 i 229 we wsi Włoszakowice

Włoszakowice

Uchwała nr VI/146/2000 Rady Gminy Włoszakowice z dnia  17.08.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 61, poz. 822 z dnia 14.09.2000 r.

14.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działki nr ewid. 839/2, 839/4, 841/6, 848/5, 848/7 i 849/15 we wsi Grotniki

Grotniki

Uchwała nr XV/147/2000 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 17.08.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 61, poz. 823 z dnia 14.09.2000 r.

15.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działkę nr ewid. 10/2 we wsi Krzycko Wielkie

Krzycko Wielkie

Uchwała nr XV/148/2000 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 17.08.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 61, poz. 824 z dnia 14.09.2000 r.

16.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Krzycko Wielkie działka nr 11/3

Krzycko Wielkie

Uchwała nr XVII/161/2000 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28.12.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 8, poz. 108 z dnia 06.02.2001 r.

17.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice we Włoszakowicach w rejonie ul. Kurpińskiego - za stacją paliw

Włoszakowice

Uchwała nr XVIII/185/2001 Rady  Gminy Włoszakowice  z dnia 19.04.2001

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 64, poz. 1192 z dnia 06.06.2001 r.

18.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice we Włoszakowicach - droga do ul. Osady (dz. nr 49/3, 49/4)

Włoszakowice

Uchwała nr XVIII/186/2001 Rady  Gminy Włoszakowice  z dnia 19.04.2001 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 64, poz. 1193 z dnia 06.06.2001 r.

19.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych  z dopuszczeniem zabudowy letniskowej we wsi Krzycko Wielkie, działki nr 394 i 396

Krzycko Wielkie

Uchwała nr XVIII/187/2001 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 19.04.2001 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 61, poz. 1148 z dnia 06.04.2001 r.

20.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice dot. działek nr 146/1, 152/4, 536/3, 537 oraz część dz. nr 538/1 i 539/1 we wsi Krzycko Wielkie

Krzycko Wielkie

Uchwała nr XIX/202/2001 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 20.06.2001 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 99, poz. 1933 z dnia 16.08.2001  r.

21.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działkę nr ewid. 9L/1 we wsi Włoszakowice w rejonie ul. Wolsztyńskiej

Włoszakowice

Uchwała nr XIX/203/2001 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 20.06.2001 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 99, poz. 1934 z dnia 16.08.2001 r.

22.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działki nr ewid. 116/1; 116/2; 116/3 we wsi Grotniki

Grotniki

Uchwała nr XIX/204/2001 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 20.06.2001 r .

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 99, poz.1935 z dnia 16.08.2001 r.

23.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działkę nr ewid. 245/3 we wsi Włoszakowice

Włoszakowice

Uchwała nr XIX/205/2001 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 20.06.2001 r .

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 99, poz. 1936 z dnia 16.08.2001 r.

24.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej część działki nr ewid. 536/1 we wsi Grotniki

Grotniki

Uchwała nr XIX/206/2001 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 20.06.2001 r .

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 99, poz. 1937 z dnia 16.08.2001 r.

25.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt obejmującą działki o nr ewid. 48/12, 48/13, 48/14 w obrębie wsi Boszkowo gminy Włoszakowice

Boszkowo

Uchwała nr XXI/226/2001 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 15.11.2001 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 4, poz. 166 z dnia 10.01.2002 r.

26.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice na obszarze wsi Grotniki – letnisko Boszkowo

Grotniki

Uchwała nr XXI/227/2001 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 15.11.2001 r .

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 151, poz. 3181 z dnia 06.12.2001 r.

27.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działkę nr ewid. 367/7 we wsi Grotniki-Ujazdowo

Grotniki

Uchwała nr XXII/241/2001 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 27.12.2001 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 11, poz. 436 z dnia 23.01.2002 r.

28.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice obejmującej działkę nr ewid. 171/18 we wsi Włoszakowice w rejonie ul. Kurpińskiego

Włoszakowice

Uchwała nr XXIV/269/2002 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 25.04.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 77, poz. 2008 z dnia 05.06.2002 r.

29.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek o nr geodezyjnych 241/1, 241/2, 241/3 zabudowy jednorodzinnej w Grotnikach

Grotniki

Uchwała nr XXVI/283/2002 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 09.07.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 111, poz. 3103 z dnia 06.09.2002 r.

30.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Boszkowo, działka nr geod. 165/10

Boszkowo

Uchwała nr XXVIII/291/2002 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 25.09.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 132, poz.3647 z dnia 30.10.2002 r.

31.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i terenu zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Dominice, działka nr geod. 56/3

Dominice

Uchwała nr XXVIII/292/2002 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 25.09.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 132, poz. 3648 z dnia 30.10.2002 r.

32.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grotniki dla części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 704/12 – zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w miejscowości Grotniki

Grotniki

Uchwała nr XXVIII/293/2002 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 25.09.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 145, poz. 3945 z dnia 04.12.2002 r.

33.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grotniki dla  działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 136/12, 136/13 – zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w Grotnikach

Grotniki

Uchwała nr XXVIII/294/2002 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 25.09.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 145, poz. 3946 z dnia 04.12.2002 r.

34.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych z prawem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, działka nr geod. 57

Dominice

Uchwała nr III/23/2002 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 30.12.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 563 z dnia 28.02.2003 r.

35.

Zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w miejscowości Włoszakowice

Włoszakowice

Uchwała nr III/24/2002 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 30.12.2002  r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 35, poz. 669 z dnia 07.03.2003 r.

36.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu boiska sportowego i placu ćwiczeń dla OSP w Sądzi

Sądzia

Uchwała nr  III/25/2002 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 30.12.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 564 z dnia 28.02.2003 r.

37.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr ewid. 652 we wsi Włoszakowice

Włoszakowice

Uchwała nr IV/31/2003 Rady  Gminy Włoszakowice z dnia 04.03.2003 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 71, poz.1361 z dnia 07.05.2003 r.

38.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr ewid. 504 we wsi Włoszakowice

Włoszakowice

Uchwała nr IV/32/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 04.03.2003 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 71, poz. 1362 z dnia 07.05.2003 r.

39.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Dominice

Dominice

Uchwała nr     IV/33/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 04.03.2003 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 71, poz. 1363 z dnia 07.05.2003 r.

40.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w miejscowości Dominice

Dominice

Uchwała nr    XXVIII/227/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15.12.2005 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 14, poz. 344 z dnia 25.01.2006 r.

41.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, w części dotyczącej wsi Dominice (działki ewidencyjne nr 78/2, 78/3, 78/5, 78/6) – teren rozwoju funkcji rekreacyjnych z możliwością zabudowy mieszkaniowej letniskowej i jednorodzinnej

Dominice

Uchwała nr    XXVIII/228/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15.12.2005 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 14, poz. 345 z dnia 25.01.2006 r.

42.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej

Grotniki

Uchwała nr   XXVIII/229/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15.12.2005 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 14, poz.346 z dnia 25.01.2006 r.

43.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 391/11, 392/3, 393, 386, 385, 387/2, 440,439, 368/15, 368/16, 368/17, 368/18, 368/19, 368/20, 368/21, 368/22, 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30, 368/31, 368/32, 368/33, 368/34, 384/17, 384/18, 383/7, 367/23, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5 w miejscowości Grotniki – Ujazdowo, gmina Włoszakowice

Grotniki

Uchwała nr  XXVIII/230/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15.12.2005 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 14, poz. 347 z dnia 25.01.2006 r.

44.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, w części dotyczącej wsi Boszkowo (działki ewidencyjne nr 48/16, 50/1, 51,52,53/1, 54, 55, 57, 58) – teren rozwoju funkcji rekreacyjnych z możliwością zabudowy mieszkaniowej letniskowej i jednorodzinnej

Boszkowo

Uchwała nr XXVIII/231/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15.12.2005 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 14 poz. 348 z dnia 25.01.2006 r.

45.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Włoszakowice (Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna)

Włoszakowice

Uchwała nr XXIX/237/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29.12.2005 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 26, poz. 665 z dnia 26.02.2006 r.

46.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach – Boszkowo-Letnisko rejon ul. Źródlanej

Grotniki

Uchwała nr XXIX/238/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29.12.2005 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 26, poz. 666 z dnia 16.02.2006 r.

47.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice

Dominice

Uchwała nr XXIX/239/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29.12.2005 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 26, poz. 667 z dnia 16.02.2006 r.

48.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach – Boszkowo-Letnisko rejon ul. Źródlanej

Grotniki

Uchwała nr XII/81/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28.12.2007 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 31, poz. 655 z dnia 11.03.2008 r.

49.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki rekreacyjnej i zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w Boszkowie – działka ewidencyjna  nr 57

Boszkowo

Uchwała nr XIV/107/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28.04.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 100, poz. 1983 z dnia 30.06.2008 r.

50.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym obsługi komunikacji we Włoszakowicach

Włoszakowice

Uchwała nr XX/137/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25.11.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 252, poz. 4582 z dnia 22.12.2008 r.

51.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice – fragment miejscowości Krzycko Wielkie

Krzycko Wielkie

Uchwała nr XXIV/172/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22.04.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 131 poz. 2153 z dnia 03.07.2009 r.

52.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna

Włoszakowice

Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21.01.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 130 poz.2114 z dnia 12.05.2011 r.

53.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice

Dominice

Uchwała nr XV/113/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30.03.2012 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 2922 z dnia 27.06.2012 r.

54.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice

Dominice

Uchwała nr XXX/241/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 06.12.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 276 z dnia 14.01.2014 r.

55.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice

Dominice

Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30.04.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 3517 z dnia 01.06.2015 r.

56.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna

Bukówiec Górny

Dłużyna

Uchwała nr  V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30.04.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3463 z dnia 27.05.2015 r.

57.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny,

Bukówiec Górny
Dłużyna
Grotniki

Uchwała nr XX/165/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 września 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp poz. 6049 z dnia 11.10.2016 r.

58.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zbarzewo

Zbarzewo

Uchwała nr XXVII/247/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 czerwca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp poz. 4824 z dnia 04.07.2017 r.

59.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie

Krzycko Wielkie

Uchwała nr XXXVI/320/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 marca 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3211 z dnia 09.04.2018 r.

60.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Włoszakowice

 Włoszakowice Uchwała nr XXXV/268/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 r Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2022 r. poz. 503 z dnia 17 stycznia 2022 r.

61.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłużyna

Dłużyna Uchwała Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 maja
2022 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2022 r. poz. 4433 z dnia 7 czerwca 2022 r.

62.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów
geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice

Grotniki
i Włoszakowice
Uchwała Rady Gminy Włoszakowice nr LVI/427/2023 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 17 sierpnia 2023 r.  DZ. URZ. WOJ. 2023.7765
Ogłoszony: 25.08.2023