Muzyka Chopina wypełniła pałac

Dodano: 16 lutego 2020

Muzyka Chopina wypełniła pałac

Wyjątkowo liczną publiczność zgromadził pierwszy tegoroczny koncert współorganizowany przez wrocławskie Towarzystwo Muzyczne im. Ferenca Liszta oraz włoszakowicki Gminny Ośrodek Kultury w ramach tzw. Wieczorów lisztowskich. Duże zainteresowanie wydarzeniem, które gościło w reprezentacyjnej Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach, można tłumaczyć tym, że odbyło się ono dla upamiętnienia 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

Wykonawcą dwuczęściowego koncertu, charakteryzującego się bogactwem różnych form artystycznych, był obiecujący wrocławski pianista Michał Michalski – laureat wielu prestiżowy nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych. Muzyk, który aktualnie przygotowuje się do udziału w XVIII Konkursie Chopinowskim, zagrał oczywiście dzieła najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Wśród wykonywanych przez niego utworów nie zabrakło więc słynnych preludiów, znakomitych walców, ballad i etiud, a także porywających mazurków i polonezów.

Tradycyjnie już koncert poprowadził oraz słowo wstępne o muzyce wygłosił wieloletni prezes Towarzystwa im. Ferenca Liszta Juliusz Adamowski.

A.A., zdj. D.J.

***

Michał Michalski – polski pianista, urodzony w 1994 roku we Wrocławiu. Doktorant Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie studiuje pod kierunkiem profesora nadzw. dra hab. Pawła Zawadzkiego. Laureat wielu nagród na konkursach pianistycznych, na jego koncie znajdują się m.in.: III nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźniach (2019), wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Marii Canals w Barcelonie (2018), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Livorno (2017), VI nagroda na 47. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Katowicach (2016), I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym o Stypendium Fundacji YAMAHA (2014), II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Ville de Gagny w Paryżu (2013), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Simone Delbert-Fevrier w Nicei (2010), I nagroda oraz nagroda główna na VII Międzynarodowym Polsko-Niemieckim Konkursie Pianistycznym w Görlitz/Zgorzelcu.

Michał Michalski prowadzi ożywioną działalność koncertową w Polsce i zagranicą. Występował m.in. na międzynarodowych festiwalach muzycznych w Dusznikach-Zdroju, Turynie, Trzęsaczu i Festiwalu Wieczory Chopinowskie na Okólniku. Grał w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie i Bibliotece Polskiej w Paryżu. Na szczególną uwagę zasługuje jego występ w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Opactwie 2017 „Bach u Cystersów”, podczas którego zaprezentował swoje umiejętności obok tak wybitnych artystów jak Mischa Maisky, Georgijs Osokins czy Marek Toporowski. Pianista wykonał wówczas komplet Inwencji dwugłosowych i Sinfonii J. S. Bacha.

W listopadzie 2015 roku, nakładem wydawnictwa JB Records, ukazał się jego debiutancki album fonograficzny „Michał Michalski – Piano Recital”. Działalność artystyczną i studia doktoranckie łączy z pracą pedagogiczną w macierzystej uczelni.

Juliusz Adamowski – pianista, pedagog, prelegent i działacz muzyczny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu po studiach pianistycznych pod kierunkiem profesora Włodzimierza Obidowicza. Ponad 60-letnią aktywność artystyczną, ukierunkowaną głównie na upowszechnienie muzyki, przez 42 lata (do 2002 r.) łączył z kilkukierunkową pracą dydaktyczną w macierzystej uczelni. Wydał podręcznik „Gra a vista na fortepianie”. Jego dorobek artystyczny obejmuje blisko 250 recitali i półrecitali fortepianowych, kilka tysięcy koncertów umuzykalniających oraz autorstwo lub współautorstwo kilkuset programów poetycko-muzycznych (w których brał udział jako pianista i prelegent). Jest współinicjatorem powstania (1989 r.) i prezesem Towarzystwa im. Ferenca Liszta w Polsce (już szóstą kadencję) oraz inicjatorem i organizatorem konkursów i kursów pianistycznych TiFL. Był jurorem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych im. Ferenca Liszta we Wrocławiu. Otrzymał wysokie polskie odznaczenia państwowe (m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski) i Nagrodę Muzyczną Wrocławia, a władze węgierskie uhonorowały go Medalem „Pro Cultura Hungarica”.

Oprac. J. Adamowski