Dofinansowanie dla gminy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dodano: 20 lutego 2024

Dofinansowanie dla gminy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

W piątek, 16 lutego opublikowano kolejną uzupełnioną wersję listy rankingowej naboru do projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Na liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania znalazła się Gmina Włoszakowice z dofinansowaniem w wysokości 801.915,26 zł, w tym 681.628,49 zł pochodzi z Funduszy Europejskich oraz 120.286,79 z Budżetu Państwa. Całość projektu szacuje się na kwotę 888.225,00 zł.

„Cyberbezpieczny Samorząd” to konkurs grantowy, organizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji mających za zadanie podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.

W ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, Gmina Włoszakowice otrzyma dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa przechowywania informacji. Cyberbezpieczeństwo polega na ochronie systemów i sieci komputerowych przed cyberatakami. W ramach projektu wykonany zostanie audyt i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przeszkolenie wszystkich pracowników Urzędu oraz podległych jednostek z zakresu cyberbezpieczeństwa. Odbędzie się zakup usług, sprzętu i oprogramowania z licencjami do skutecznej obrony przez zagrożeniami z sieci, tak by możliwie jak najlepiej zabezpieczyć wszystkie dane przechowywane w Urzędzie i jednostkach. Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną GRB i jednostek podległych objętych projektem oraz podniesienie kompetencji pracowników.

Karolina Chlebowska - Sekretarz Gminy Włoszakowice