Zmarł Stanisław Malepszak

Dodano: 28 listopada 2023

Zmarł Stanisław Malepszak

25 listopada w wieku 96 lat zmarł Stanisław Malepszak - autor książek o Bukówcu Górnym i gminie Włoszakowice.

Stanisław Malepszak urodził się w 1927 r. w Luboniu i tam mieszkał przez większą część życia.

Jednak to Bukówiec Górny, skąd pochodził jego ojciec, Jan, i gdzie mieszkali liczni krewni i powinowaci stał się jego najserdeczniejszym miejscem na ziemi, dokąd przyjeżdżał przez całe swoje życie, począwszy od lat dziecięcych, oraz któremu poświęcił dwie książki: "Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej” (1995) i „Bukówiec Górny. 800 lat dziejów” (2007). Ponadto był autorem monografii gminy Włoszakowice pt. „Gmina Włoszakowice. 800 lat dziejów” (2010), publikacji opartej na wyjątkowo pieczołowitej wieloletniej kwerendzie materiałów źródłowych i archiwalnych, będącej prawdziwą kopalnią wiedzy o przeszłości nie tylko naszej gminy.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, doktorat w wieku 66 lat obronił tamże na Wydziale Budownictwa i Architektury. Jako inżynier przez 36 lat był projektantem budownictwa przemysłowego (projektował m.in. leszczyński "Metalplast"). Po przejściu na emeryturę zajął się szeroko rozumianą historią i archeologią oraz urbanistyką i architekturą. Publikował m.in. na łamach Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców „Wieści Lubońskie” w Luboniu oraz „Przyjaciela Ludu” w Lesznie, a także miesięcznika gminy Włoszakowice „Nasze Jutro”.

Odznaczony medalem Zasłużony dla Miasta Luboń. Był też honorowym obywatelem Bukówca Górnego.

Pogrzeb śp. Stanisława Malepszaka odbędzie się w poniedziałek 4 grudnia w Luboniu: o godz. 10.00 odbędzie się Msza św. pogrzebowa w kościele pw. św. Jana Bosko ul. Jagiełły 11; uroczystości cmentarne rozpoczną się o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej.

Cześć Jego pamięci!

(pb)