Ulica Grotnicka we Włoszakowicach zostanie przebudowana

Dodano: 28 listopada 2023

Ulica Grotnicka we Włoszakowicach zostanie przebudowana

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w możliwością przeprowadzenia negocjacji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice (ul. Grotnicka)”.    

W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie odcinek drogi o długości 825 metrów. Zakres przedmiotu zamówienia będzie obejmował m.in. przebudowę odwodnienie drogi, chodnika na długości 360 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 700 m. Ponadto przebudowane zostaną przystanki autobusowe, powstaną nowe przejście dla pieszych oraz zamontowane zostaną bariery ochronne. Dopełnieniem inwestycji będzie z montaż tablic znaków drogowych oraz wykonanie oznakowania poziomego.  

Szacowany koszt inwestycji szacowany jest na ok. 4.800,000,00 zł. Na w/w inwestycję  powiat leszczyński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości połowy kosztów robót tj.  maksymalnie 2.400,000,00 zł.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 8 grudnia o godzinie 12:00. Informacje na temat ogłoszonego postępowania są dostępne na Platformie Zakupowej

N. J-M.