Największa inwestycja w historii Gminy Włoszakowice została zakończona

Dodano: 20 listopada 2023

Największa inwestycja w historii Gminy Włoszakowice została zakończona

W ciągu dwóch lat udało się przebudować prawie 4km odcinek drogi Boszkowo - Letnisko -Dominice i wybudować ponad 3 km ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze gminnej Włoszakowice – Dominice. 18 listopada 2023 roku droga i ścieżka została oficjalnie otwarta.

Jedno z najważniejszych przedsięwzięć w Gminie Włoszakowice, zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim odwiedzających Boszkowo turystów.  Do tej pory w miejscowości turystycznej, którą jest Boszkowo - Letnisko brakowało miejsc parkingowych, a poruszanie się kierowców, rowerzystów i pieszych zagrażało ich bezpieczeństwu. Teraz to się zmieniło. Powstało ponad 320 miejsc parkingowych. Przebudowano również całą infrastrukturę podziemną związaną z kanalizacją deszczową, siecią elektroenergetyczną, teletechniczną, co ułatwi prace wszystkim służbą zajmującymi się ich nadzorowaniem w kolejnych latach. Wymieniono oraz rozbudowano oświetlenie drogowe w którym zastosowano najnowocześniejszy system zdalnego sterowania oświetleniem i  poboru prądu.

Wójt Gminy Włoszakowice, podczas uroczystego otwarcia nie ukrywał radości i satysfakcji z  prawidłowo przeprowadzonej inwestycji.

„Ta trudna w realizacji inwestycja została zakończona.  Głównym celem planowanej inwestycji było dostosowanie parametrów eksploatacyjnych i użytkowych ulicy Dominickiej jak i ulicy Jeziornej do potrzeb rozwijającego się ośrodka turystyczno-wypoczynkowego, jakim jest w regionie leszczyńskim m. Boszkowo- Letnisko. Bardzo ważne było wykonanie również przebudowy drogi w miejscowości Dominice jako kolejnego elementu tego olbrzymiego projektu. Nie mniej ważną całością inwestycji było wybudowanie ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Włoszakowice z miejscowością Dominice, która stanowi kolejny etap rozbudowy sieci rowerowej na terenie gminy.” - powiedział Wójt Gminy Włoszakowice.

Podczas uroczystości otwarcia dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi przez Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka, Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice Kazimierza Kurpisza oraz Krzysztofa Kluczyka przedstawiciela wykonawcy.

Inwestorem całego zadania była Gmina Włoszakowice, a wykonawcą firma „INFRAKOM Sp. z o.o.” z Kościana wyłoniona w toku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym. Wartość całej inwestycji opiewała na kwotę ponad 19 mln złotych. Na powyższą inwestycję Gmina pozyskała środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9,5 mln złotych, a pozostała kwota była wkładem własnym Gminy.

Radosław Sieracki - Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach 

zdj. A.A.