Nowe nasadzenia drzew miododajnych

Dodano: 09 listopada 2023

Nowe nasadzenia drzew miododajnych

W ramach otrzymanego w  kwietniu przez gminę Włoszakowice dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10.700,00 zł zakupiono sadzonki drzew miododajnych.

O nowe nasadzenia wzbogacą się następujące miejscowości: Włoszakowice: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego, pas drogowy – dz. nr 1118 i dz. nr 1125 oraz ul. Jerzego Młodziejowskiego, pas drogowy – dz. nr 1120 oraz dz. nr 1127, Jezierzyce Kościelne: teren przy sali wiejskiej i boisku piłkarskim – dz. nr 256/2, Skarżyń: pas drogowy – dz. nr 35, Boszkowo - Letnisko: ul. Turystyczna, pas drogowy – dz. nr 132/88. Łącznie posadzonych zostanie 70 drzew (60 drzew z gatunku lipa drobnolistna oraz 10 drzew z gatunku klon pospolity).

Po zakończeniu nasadzeń drzewa zostaną opalikowane. Prace wykonywane są przez pracowników Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach.

Celem całego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Ponadto nasadzenia drzew zdecydowanie poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne przyległych pól.

N. J-M.