Ulice Spokojna, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach oficjalnie otwarte

Dodano: 18 maja 2023

Ulice Spokojna, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach oficjalnie otwarte

W dniu 18 maja br. dokonano oficjalnego otwarcia ulicy Spokojnej, Bogusławskiego oraz Kurkiewicza we Włoszakowicach.    

Przybyłych gości przywitał oraz przedstawił informację na temat inwestycji Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Radosław Sieracki. Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Włoszakowice Kazimierzem Kurpiszem, przedstawicielem firmy NODO Sp. z o.o. Jackiem Malepszym oraz Naczelnikiem OSP Włoszakowice druhem Arkadiuszem Pawlakiem. Ponadto w uroczystości uczestniczyli: Sekretarz Gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska, Skarbnik Gminy Włoszakowice Monika Ławecka, radni Gminy Włoszakowice oraz Rafał Bukowski – pełniący funkcję kierownika budowy.

Swoje uznanie za zaangażowanie w kształtowanie gminnej sieci komunikacyjnej wyraził również Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, przesyłając z tej okazji list gratulacyjny.

W ramach budowy ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza wykonano m.in. odwodnienie, nawierzchnię ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej, przebudowę linii energoelektrycznej oraz teletechnicznej oraz oznakowanie pionowe.

Koszt realizacji zadania wyniósł 1 038 697,12 zł brutto.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków programu „Rosnąca odporność” za którą Gmina Włoszakowice otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000 zł.

N.J-M.