Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Dodano: 05 maja 2023

Informujemy, że w maju ruszy sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminę Włoszakowice, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Wnioski o zakup paliwa stałego będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Włoszakowice w terminie od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. Zakup węgla obejmuje 10 ton orzecha i 15 ton groszku w cenie 2 tys. zł za tonę.

Kto może skorzystać z preferencyjnego zakupu węgla?

Z preferencyjnego zakupu węgla może skorzystać osoba, która otrzymała dodatek węglowy lub został jej przyznany dodatek węglowy, jak i osoba, która nie składała wniosku o dodatek węglowy, ale spełnia warunki do jego otrzymania (posiada prawo).

Osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskazuje rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce kupić.

Wnioski o zakup węgla rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Wnioski złożone poza terminem określonym przez gminę pozostaną bez rozpoznania.

Kto nie może skorzystać z preferencyjnego zakupu węgla?

Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta gospodarstwo domowe, którego członek nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości równej lub większej 3 tony (np. PGG, Tauron).

Ile wynosi preferencyjna cena węgla i ile można go kupić?

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie do 2.000 zł brutto za tonę. Cena zakupu paliwa stałego, o której mowa powyżej, nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu ponosi wnioskodawca.

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej 3 ton, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Jak wygląda procedura preferencyjnego zakupu węgla?

  1. W pierwszej kolejności osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach składa do Urzędu Gminy Włoszakowice wniosek o preferencyjny zakup węgla.
  2. Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
  3. Po pozytywnej weryfikacji wniosku telefonicznie poinformujemy wnioskodawcę o konieczności podpisania umowy wiążącej do zakupu paliwa stałego na podstawie, której dokonuje wpłaty za węgiel na konto gminy wskazane w umowie. Wpłaty można dokonać: przelewem na konto lub w kasie urzędu – gotówką.
  4. Po dokonaniu wpłaty za węgiel, mieszkaniec otrzymuje fakturę VAT wraz z wyznaczonym punktem dystrybucyjnym realizującym odbiór węgla.
  5. Następnego dnia po otrzymaniu faktury VAT mieszkaniec kontaktuje się z wskazaną firmą w celu ustalenia terminu odbioru węgla lub dowozu węgla do miejsca zamieszkania.
  6. Jednocześnie Urząd Gminy Włoszakowice przekaże niezbędne dane, w tym rodzaj i ilość wnioskowanego paliwa, do składu zajmującego się dystrybucją węgla.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa można składać od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. Można to zrobić:

  1. osobiście: Punkt Obsługi Klienta Urzędu Gminy Włoszakowice, pok. nr 106
  2. w formie elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP – https://epuap.gov.pl – korzystając z usługi „Wyślij pismo ogólne” na adres „Urząd Gminy Włoszakowice”. Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać: podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Uwaga: wniosek on-line, udostępniony na stronie gov.pl, nie zawiera podstawowych informacji zawartych we wniosku papierowym np. wnioskowanej ilości oraz frakcji węgla. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością jego uzupełnienia.

Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 

Pliki do pobrania