Ważne inwestycje drogowe w gminie

Dodano: 20 stycznia 2023

Ważne inwestycje drogowe w gminie

Na terenie gminy Zarząd Dróg Gminnych wykonuje obecnie dwie inwestycje drogowe pod nazwą ”Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo - Letnisko -Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice Dominice” oraz „Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach”. Stanu zaawansowania prowadzonych robót na w/w inwestycjach dokonał Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak wraz z Kierownikiem Zarządu Dróg Gminnych Radosławem Sierackim.

Roboty drogowe prowadzone w Boszkowie-Letnisku oraz Dominicach przebiegają zgodnie z harmonogramem. Z początkiem tygodnia prace rozpoczęły się miejscowości Dominice, gdzie zakres prac obejmuje budowę jezdni o szerokości 6 metrów wykończoną po obu stronach krawężnikami betonowymi wraz z odprowadzeniem na wody opadowe z kostki betonowej. Po prawej stronie jezdni (jadąc w kierunku do Dominic) wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2.50 m, który poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, jak również zwiększy komfort ruchu drogowego. Warto zaznaczyć, iż jest to największa w historii gminy inwestycja drogowa prowadzona samodzielnie.

***

Roboty postępują także na ulicach Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach, gdzie przeprowadzone zostały prace geodezyjne oraz usunięto nadmiar warstw ziemi pod podbudowę ciągów pieszojezdnych. Widoczny jest zarys budowanych dróg, na których osadzono krawężniki betonowe oraz koryta ściekowe odwadniające. Przebudowa została również linia teletechniczna. Kolejnymi elementami będzie przebudowa linii napowietrznej i wykonanie podbudowy wraz z kostką betonową na całości inwestycji.

W/w zadanie jest finansowane ze środków programu „Rosnąca odporność” za którą Gmina Włoszakowice otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000 zł.

Łączny koszt wykonania powyższych inwestycji wyniesie 19 291 842,78 zł brutto.

N.J-M.