Postęp prac na ulicy Dominickiej oraz ulicy Jeziornej

Dodano: 11 stycznia 2023

Postęp prac na ulicy Dominickiej oraz ulicy Jeziornej

Prace na ulicy Dominickiej postępują zgodnie z harmonogramem. Na chwilę obecną główny wykonawca przeprowadził prace dotyczące wymiany sieci teletechnicznej, budowie kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi na ulicy Dominickiej w Boszkowie - Letnisku.

Z początkiem roku ekipy brukarskie rozpoczęły prace związane z układaniem obrzeży ciągów pieszo-rowerowych oraz nowoprojektowanych parkingów, które powstaną w ciągu przebudowywanej ulicy Dominickiej w kierunku Dominic. Postępują również prace elektryczne mające na celu montaż nowych lamp drogowych wraz z przebudową linii napowietrznej na kablową. Kolejnymi etapami zadania, które rozpoczną się w najbliższych dniach to przebudowa kolejnego odcinka jakim jest ulica Jeziorna w Dominicach. Na odcinku drogi wykonano już korytowanie, które umożliwi wykonanie odwodnienia jezdni. Harmonogram zadania pt. Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice nie przewiduje opóźnień w inwestycji.

Na realizację niniejszej inwestycji gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 9,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Radosław Sieracki - kierownik Zarządu Dróg Gminnych