Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo

Dodano: 16 grudnia 2022

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo

16 grudnia w Urzędzie Gminy Włoszakowice podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została firma Usługowo-Handlowa SOB-BRUK Adam Sobiech.

W obecności Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka ze strony Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach umowę podpisał kierownik ZDG Radosław Sieracki przy kontrasygnacie głównego księgowego Szymona Marcinka. Natomiast ze strony Wykonawcy umowa została podpisana przez Pana Adama Sobiecha właściciela firmy SOB -BRUK.

Zlecone zadanie obejmuje poszerzenie drogi do 6 m, wykonanie podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego, odwodnienia oraz nowej nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem na całej długości inwestycji. Całkowita wartość prac wynosi 1 393 414,73 zł brutto z terminem realizacji do końca czerwca 2023 roku.

Niniejsza inwestycja jest współfinansowana z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR.

tekst: Radosław Sieracki
zdjęcia: Magdalena Wolniczak