Dodatek elektryczny

Dodano: 09 grudnia 2022

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków o której mowa w art. 27A ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków (Dz.U. z 2022r., poz. 438, 1561 1576 i 1967).

Gospodarstwo domowe to:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca ( gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujce( gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek elektryczny dla jednego gospodarstwa wynosi 1000 zł lub 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5MWh.

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

  • Wnioski można składać:
    elektronicznie za pomocą platformy ePUAP (wniosek ten opatruje sie kwalifikowanym podpisem elktronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)
  • tradycyjnie – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego 29 w godzinach: poniedziałek (8.00-16.00), wtorek – piątek (7.30-15.30)

Termin składania wniosków: od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym które korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła: pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Ewelina Wolniczak
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

Pliki do pobrania