Mali strażacy po raz kolejny udali się śladami zasłużonych dla Gminy Włoszakowice

Dodano: 21 listopada 2022

Mali strażacy po raz kolejny udali się śladami zasłużonych dla Gminy Włoszakowice

Pomimo pierwszego przymrozku, w sobotę 19 listopada, dzieci z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Akademii Małego Strażaka kilku jednostek OSP uczestniczyły w rajdzie pieszym. Była to już IV edycja rajdu.

Tym razem dzieci wraz z opiekunami rozpoczęły nietypowo swój rajd bo od pokazu filmowego. Film wyświetlony został w specjalnej do tego przystosowanej półkuli, a dzieci oglądały go w pozycji leżącej. Po zakończeniu pokazu dzieci ruszyły z Sądzi do Dłużyny po drodze składając wiązankę kwiatów na mogile Andrzeja Nowaka i Franciszka Świętka - Powstańców Wielkopolskich, która znajduje się cmentarzu w Bukówcu Górnym.

Rajd odbył się w ramach zadania „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice”. Trasa rajdu okazała się bardzo wymagająca głównie ze względu na zimową aurę. Uczestnikom dawał się we znaki zimny wiatr, a należy wspomnieć, iż jego trasa wiodła często otwartymi drogami polnymi. Na zakończenie na każdego uczestnika czekał przygotowany przez strażaków z OSP Dłużyna grill. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Organizatorem IV Rajdu z OSP były Ochotnicza Straż Pożarna w Zbarzewie oraz Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszakowicach przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej Dłużynie. Impreza była sfinansowana ze środków Gminy Włoszakowice przeznaczonych na realizację zadania publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi jako zadanie: „Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Włoszakowice, regionu i kraju”.

Tekst: P.W.
Zdjęcia: OSP Krzycko Wielkie, Piotr Wiązania