Ogłoszenie o naborze na staż

Dodano: 20 stycznia 2022

Zapraszamy osoby chętne do składnia wniosków o odbycie stażu w Urzędzie Gminy Włoszakowice oraz Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach . Jest to szansa dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z pracą urzędnika i poznać bliżej zasady funkcjonowania samorządu.
Staż organizowany jest dla osób bezrobotnych w ramach limitu i zgodnie z zasadami dotyczącymi organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie.

Wymagania niezbędne do podjęcia stażu przez bezrobotnego:

– wykształcenie min. średnie,

– dobra znajomość obsługi komputera,

– komunikatywność, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole

Planowany okres odbywania stażu: do 5 miesięcy w ramach stażu oraz zatrudnienie osoby bezrobotnej odbywającej staż po jego zakończeniu na 3 miesiące na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

– podanie o staż,

- życiorys,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( druk oświadczenia )

 Oferty zawierające wyżej wymienione dokumenty należy składać:

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice (Punkt Obsługi Klienta) lub

- pocztą na adres Urząd Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice,

w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku do godz. 15:30.

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (druk- klauzula informacyjna )

Szczegółowych informacji udziela: Karolina Chlebowska – Sekretarz Gminy, tel. 65 52 52 997.

Pliki do pobrania