Nabór zgłoszeń na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dodano: 11 czerwca 2021

Nabór zgłoszeń na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Włoszakowice.

Na podstawie uzyskanych informacji będzie przeprowadzona analiza czy spełnione zostaną wymogi oraz kryteria narzucone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz podjęcie decyzji o wstąpieniu do realizacji programu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do rolników z terenu gminy Włoszakowice, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag, o wypełnienie załączonego formularza i dostarczenie do Urzędu Gminy Włoszakowice (stanowisko ds. obsługi klienta, pokój nr 106) w godzinach pracy Urzędu, przesłanie pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną - skan podpisanego zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: gmina@wloszakowice.pl,  w terminie do 13 lipca 2021 roku.

Zgłoszenia złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku o pomoc finansową.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

UWAGA! NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY.

 

Przygotowała: Agnieszka Wojciechowska

Pliki do pobrania