W GBP we Włoszakowicach przywrócony został wolny dostęp do księgozbioru

Dodano: 08 czerwca 2021

W GBP we Włoszakowicach przywrócony został wolny dostęp do księgozbioru W GBP we Włoszakowicach przywrócony został wolny dostęp do księgozbioru

Od 7 czerwca 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach przywrócony został wolny dostęp do księgozbioru.  W placówkach obowiązują limity liczby osób przebywających w pomieszczeniach biblioteki: w bibliotece we Włoszakowicach oraz w filii bibliotecznej w Bukówcu Górnym przebywać mogą jednocześnie 2 osoby, natomiast w filii bibliotecznej w Krzycku Wielkim jedna osoba.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurami korzystania z naszych zbiorów:

 1. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe oraz maseczki, oddzieleni od czytelnika płytą pleksi.
 2. Czytelnicy mogą przebywać w wypożyczalni jedynie w maseczce. Przed wejściem do wypożyczalni wszyscy użytkownicy muszą zdezynfekować ręce.
 3. Ściśle stosując zasady reżimu sanitarnego – w tym konieczność zakrycia maseczką ust i nosa, dezynfekcji rąk przez czytelników przed podejściem do regałów oraz zachowania zasady dystansu społecznego – zezwala się na wolny dostęp do księgozbioru. Jeśli zostaną spełnione zasady reżimu sanitarnego nie trzeba podawać książek z wolnego dostępu kwarantannie, chyba że czytelnik będzie przejawiał objawy choroby.
 4. W wypożyczalni może przebywać jednocześnie:
  - w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach -  2 osoby,
  - w Filii Bibliotecznej w Bukówcu Górnym - 2 osoby,
  - w Filii Bibliotecznej w Krzycku Wielkim - 1 osoba.
 5. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece.
 6. Wciąż obowiązuje brak możliwości korzystania z czytelni.
 7. Książki, które zostały wypożyczone do domu  w dalszym ciągu podlegają kwarantannie przez okres 3 dni. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania.
 8. Po każdym przyjęciu książek należy zdezynfekować blat biurka oraz ręce bibliotekarza.
 9. Należy regularnie wietrzyć pomieszczenia oraz dezynfekować blaty, pleksi, klamki i inne powierzchnie.
 10. Pracownicy powinni przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:
  - Prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
  - Unikanie dotykania twarzy, ust, nosa, oczu, Zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m od innych osób),
  - Zasłanianie ust i nosa maseczką lub chusteczką jednorazową podczas kichania lub kaszlu,
  - W przypadku zauważenia u siebie objawów choroby nie przychodzić do pracy.
 11. Dopuszcza się organizację wydarzeń lub spotkań zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi zasad reżimu sanitarnego.
 12. Informacje o limitach osób mogących przebywać w bibliotece zostaną wywieszone w dobrze widocznym miejscu.
 13. Wyżej wymienione procedury obowiązują od 7 czerwca do odwołania.

Dyrektor GBP we Włoszakowicach
Ewelina Skopińska