Ważna inwestycja na terenie gminy Włoszakowice właśnie się rozpoczęła

Dodano: 28 maja 2021

Ważna inwestycja na terenie gminy Włoszakowice właśnie się rozpoczęła

Z końcem maja w Grotnikach rozpoczęła się inwestycja drogowa pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych: ulica Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach”.

Roboty w swym zakresie obejmować będą rozbiórkę zniszczonych nawierzchni asfaltowych, roboty ziemne, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, położenie chodnika z kostki brukowej (w tej chwili brak chodników), zamontowanie barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe oraz 2 aktywne przejścia dla pieszych z panelem fotowoltaicznym. Ponadto wybudowany zostanie parking dla rowerów z wiatą parkingową park’d ride na 40 rowerów, zostanie wyznaczony parking dla samochodów 25 miejsc plus 2 dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została firma NODO Sp. z siedzibą w Lesznie.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 877.924,80 zł brutto.

Gmina Włoszakowice na w/w inwestycję otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Natalia John