Budowa chodnika w Dłużynie

Dodano: 02 kwietnia 2021

Budowa chodnika w Dłużynie

Zarząd Dróg Gminnych rozpoczął inwestycję polegającą na budowie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Kościelnej w Dłużynie. Zakres prac obejmuje roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy gruntu, wykonaniu podbudowy pod elementy chodnika oraz położeniu nawierzchni z kostki brukowej. Całkowita długość  chodnik po zakończeniu inwestycji wynosić będzie 220 mb. Wszystkie prace związane z przebudową ciągu pieszego pracownicy ZDG wykonują siłami własnymi. Koszty związane z realizacją zadania to kwota rzędu 80.000,00 zł. Inwestycja ma zakończyć się w połowie kwietnia. 

Budowa chodnika znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci.

tekst i zdjęcia: Natalia John