Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Włoszakowice rozpoczęta

Dodano: 23 marca 2021

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Włoszakowice rozpoczęta

Na terenie gminy Włoszakowice rozpoczęto realizację inwestycji w ramach zawartej umowy na budowę nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Włoszakowice, Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie, Dłużyna, Jezierzyce Kościelne.

Pierwsze prace polegające na wykorytowaniu drogi oraz przygotowaniu pod położenie podbudowy rozpoczęły się we Włoszakowicach na ulicy Krańcowej, gdzie długość remontowanego odcinka wynosi 0,185 km. Po zakończeniu przebudowy szerokość nawierzchni asfaltowej na w/w ulicy będzie wynosiła 4,0 m.

Równolegle rozpoczęto prace przygotowawcze do inwestycji na ulicy Ks. Błaszaka, gdzie długość modernizowanego odcinka wynosić będzie 0,30 km o szerokości nawierzchni asfaltowej  4,0 m.

Po zakończeniu prac we Włoszakowicach kolejną miejscowością, w której planuje się budowę nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych będzie Bukówiec Górny, gdzie przebudowane zostaną ulice Drzymały oraz Jezierzycka.

Zgodnie z umową inwestycje realizowane będą również w miejscowościach:

- Krzycko Wielkie -- ulica Leśna,

- Jezierzyce Kościelne – ulica Powstańców Wlkp.

- Dłużyna – ulica Leśna.


Przypomnijmy, że wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z.o.o. z siedzibą w Lesznie przy ulicy Bema 33.

Całkowita wartość inwestycji wynosi brutto 613.770,00 zł z terminem realizacji do 31 maja 2021 roku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego jako zadanie jednoroczne pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

tekst i zdjęcia: Natalia John