Podpisanie umowy na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Włoszakowice

Dodano: 14 stycznia 2021

Podpisanie umowy na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Włoszakowice

14 stycznia w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice podpisano umowę na budowę nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Włoszakowice, Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie, Dłużyna, Jezierzyce Kościelne.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z.o.o. z siedzibą w Lesznie przy ulicy Bema 33.

W obecności Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka ze strony Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach umowę podpisał kierownik ZDG Jerzy Michalski przy kontrasygnacie głównego księgowego Szymona Marcinka. Natomiast ze strony Wykonawcy umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu Wojciecha Rajewskiego.

Budowa nawierzchni asflatowych realizowana będzie w następujących miejscowościach gminy Włoszakowice:

1. Włoszakowice :

- ulica Krańcowa, długość odcinka 0,185 km, szerokość nawierzchni asfaltowej 4,0 m

- ul. Ks. Błaszaka, długość odcinka 0,30 km, szerokość nawierzchni asfaltowej 4,0 m

2. Bukówiec Górny

- ulica Drzymały, długość odcinka 0,375 km, szerokość nawierzchni asfaltowej 4,0 m

- ulica Jezierzycka, długość odcinka 0,135 km, szerokość nawierzchni asfaltowej 4,0 m

3. Krzycko Wielkie :

- ulica Leśna, długość odcinka 0,295 km, szerokość nawierzchni asfaltowej 4,0 m

4. Jezierzyce Kościelne :

- ulica Powstańców Wlkp. długość odcinka 0,48 km, szerokość nawierzchni asfaltowej 4,0 m

5. Dłużyna :

- ulica Leśna, długość odcinka 0,21 km, szerokość nawierzchni asfaltowej 4,0 m

Całkowita wartość inwestycji wynosi brutto 613.770,00 zł z terminem realizacji do 31 maja 2021 roku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego jako zadanie jednoroczne pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

Jerzy Michalski - Kierownik Zarządu Dróg Gminnych

zdj. Natalia John