Gminny Serwis Informacyjny  Nadanie sztandaru Zespołowi Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach


       5 marca 2004 r. w przededniu 219 rocznicy urodzin Karola Kurpińskiego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach został nadany szatndar.
Podniosła uroczystość z tej okazji, poprzedzona mszą świętą w kościele parafialnym, odbyła się na sali gimnastycznej rozpoczęta “Mazurkiem Dąbrowskiego”.
Na widowni zasiadły delegacje uczniowskie, przedstawiciele rodziców, nauczyciele, pracownicy obsługi i administaracji szkoły, przedstawiciele fundatorów, władze gminy i wsi oraz inni licznie przybyli goście.
       Zaszczytu wbicia gwoździ w drzewce sztandaru dostąpili: przedstawiciel leszczyńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu Eugenia Kaczmarowska, wójt Stanisław Waligóra, przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Ireneusz Rogacki, wicedyrektor Alina Jagodzińska, ks. proboszcz Andrzej Błaszak (pomysłodawca fundacji sztandaru), ks. prof. Tadeusz Przybylski, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Krystyna Beba, przedstawiciel Rady Rodziców szkoły podstawowej Władysław Jasiński, przedstawiciel Rady Rodziców gimnazjum Marek Makała, przedstawiciel Rady Rodziców liceum Gabriela Dubielska, przedstawiciel pracowników obsługi i administracji szkoły Genowefa Dudek, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Włoszakowicach Maria Kamieniarz, dyrektor Banku Spółdzielczego Maria Apolinarska, przedstawiciel przedsiębiorców Marek John, przedstawiciel Nadleśnictwa Włoszakowice Henryk Staszewski, przedstawiciel Spółdzielni Kółek Rolniczych Kazimierz Kurpisz. Warto wiedzieć, że do grona fundatorów sztandaru należeli także: “Werner Kenkel” Sp. z o.o., Tartak “Stefan” , Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” Włoszakowice, “Palimex”, “Hermes” i Tadeusz Witkiewicz.
        Ponieważ sztandar ufundował Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, pan Władysław Jasiński w imieniu fundatorów przekaza najpierw sztandar wójtowi gminy Włoszakowice. Gmina jest bowiem organem prowadzącym szkołę. Następnie wójt wręczył sztandar dyrektorowi Ireneuszowi Rogackiemu, który wypowiedziawszy akt ślubowania, przekazał z kolei sztandar pierwszemu pocztowi sztandarowemu szkoły w składzie: Agnieszka Wrotyńska, Michalina Mąka i Marek Synoradzki. Następnie uroczyste ślubowanie na sztandar złożyli przedstawiciele uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Treścią aktu ślubowania było przyrzeczenia wierności ideałom, symbolizowanym przez widniejącą na awersie sztandaru podobiznę patrona oraz wypisane na rewersie słowa: Bóg - Honor – Ojczyzna.
      Niezwykle bogatą część artystyczną uroczystości rozpoczęli: pianistka Anna Prabucka - Firlej i wiolonczelista Krzysztof Sperski, zaprzyjaźnieni z Włoszakowicami profesorowie Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz członkowie Towarzystwa Muzycznego im. Kurpińskiego, którzy wykonali jeden z polonezów Kurpińskiego oraz tegoż "IX wariacji fortepianowych". Z kolei wystąpiły Katarzyna Kaczmarek i Malwina Makała, które z Mariolą Jagodzik przy pianinie zaśpiewały entuzjastycznie przyjęty duet buffo Rossiniego "Dwa koty". Następnie uczennica klasy I Halinka Kaczmarek wykonała na skrzypcach, "Wesoły korowód" Griega. Wystąpił także Chór Męski im. Karola Kurpińskiego, który pod dyrekcją Lecha Erberta zaśpiewał pieśń "Do koni" oraz kantatę "Bohaterowi" Kurpińskiego. Jako kolejni wykonawcy zaprezentowali się mili goście z Krakowa, a mianowicie uczniowie średniej szkoły muzycznej im. Mieczysława Karłowicza, tworzący kwartet smyczkowy w składzie: Anna Górecka - I skrzypce, Piotr Hudziak - II skrzypce, Maria Niedbała - altówka i Pola Benke - wiolonczela. Przygotowani przez krakowskiego pedagoga i filharmonika prof. Antoniego Markowskiego wykonali oni rzadko grywaną we Włoszakowicach "Fantazję" Kurpińskiego. Warto zaznaczyć, że przyjazd przedstawicieli młodzieżowego środowiska artystycznego Krakowa specjalnie na tę uroczystość społeczność Włoszakowic zawdzięcza staraniom nieocenionego ks. prof. Przybylskiego.
Na zakończenie zespół instrumentalno - wokalny LO wykonał m. in. dwie piosenki skomponowane przez nauczyciela Marka Wodawskiego, który na pianinie w towarzystwie grającego na gitarze Piotra Karwatki akompaniował Katarzynie Wicie i Milenie Mirek.
        W trakcie uroczystości wręczono także dyplomy uczniom, którzy zwyciężyli w szkolnym turnieju wiedzy o Karolu Kurpińskim i muzyce jego czasów, przeprowadzonym w godzinach porannych z racji święta patrona szkoły.
        Podkreślając historyczny charakter uroczystości, dyrektor Ireneusz Rogacki wyraził nadzieję, że sztandar jeszcze bardziej zjednoczy uczniów ze szkołą. Zaapelował także do uczniów, aby swą postawą pokazali, że są godni mieć "sztandar - ten dług, pamiątkę i morał", o czym przypominało motto tej uroczystości pochodzące z wiersza Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej.
Uroczystość zakończono "Warszawianką".

Joanna Poprawska