Gminny Serwis Informacyjny  OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE WŁOSZAKOWICE

   W ramach obchodów Święta Niepodległości we wszystkich kościołach na terenie gminy Włoszakowice odbyły się uroczyste msze święte w intencji ojczyzny.
W kościele parafialnym we Włoszakowicach odbyła się msza święta z udziałem pocztów sztandarowych między innymi: kombatantów, włoszakowickiego bractwa kurkowego, przedstawicieli organizacji i instytucji oraz władz gminy.
Na mszy świętej w Krzycku Wielkim uczestniczyło 25 zaproszonych gości ze Związku Oficerów Rezerwy im Marszałka Piłsudskiego oraz Zarządu Koła Emerytów Rodzin Wojskowych im. Józefa Halera z Rawicza. Ksiądz wygłosił okolicznościowe kazanie, następnie po mszy świętej zaproszeni goście złożyli kwiaty pod tablicą Prymasa Andrzeja Krzyckiego.
W kościele pod wezwaniem św. Marcina w Bukówcu Górnym w intencji ojczyzny była msza święta z udziałem pocztów sztandarowych: Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółka Rolniczego oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Równocześnie odbyła się msza odpustowa ku czci św.Marcina.
Natomiast msza święta w Dłużynie była odprawiona z uczestnictwem poczty sztandarowej strażaków przy udziale sekcji instrumentów dętych miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz Koła Śpiewaczego z Grotnik "Sami swoi" i Koła Śpiewaczego z Dłużyny: "Dłużynianki".


"Piłsudski" we Włoszakowicach

   Już trzeci rok z rzędu dla uczczenia Święta Niepodległości z Bukówca Górnego przez Grotniki i Włoszakowice przejechał oddział kawalerii towarzyszący "marszałkowi Piłsudskiemu" (w tę role wcielił się Hieronim Apolinarski ze Święciechowy). "Piłsudski" na bryczce oparty na szabli w towarzystwie Wójta Stanisława Waligóry, za bryczką uwiązana ulubiona kasztanka Marszałka, przed i za bryczką oddział ułanów - to widok jaki oglądali mieszkańcy Włoszakowic. Osiemnastu kawalerzystów ubranych w wojskowe peleryny i rogatywki z lancami w ręku, z karabinami na plecach dosiadło ciemnomaściste konie by towarzyszyć "marszałkowi".
We Włoszakowicach na ulicy 11 Listopada ( w dniu tym ul. 11 Listopada miała swoje imieniny) państwo John zatrzymali oddział gdzie wspólnie wysłuchano hymnu narodowego. Następnie przy muzyce marszowej i żołnierskiej ułani i pozostali uczestnicy grupy rozgrzewali się gorącą herbatką. W tym roku do oddziału ułanów dołączyły 3 bryczki z braćmi kurkowymi z Włoszakowic. Na boisku bukówieckiej szkoły ułani zaprezentowali publiczności pokaz musztry paradnej i zabawy z lancą i szablą. Ułanów którzy brali udział w tej zabawie wyszkolił rezerwista Paweł Apolinarski ze Święciechowy.
Na zakończenie kawalerzyści otrzymali od Wójta Gminy pamiątkowe medale i po kolacji rozjechali się do domów.
W przejeździe uczestniczyli:
Paweł Apolinarski, Hieronim Apolinarski, Michał Merta, Daniel Nowaczyk, Łukasz Nowak, Jarosław Mastalerz, Bartosz Nabywaniec, Mateusz i Bartosz Kasperscy - wszyscy ze Święciechowy, Tomasz Kaczmarek, Jakub Głuszak, Sebastian Urbańczak - z Włoszakowic, Longin i Patryk Bura, Bogusław Maszner, Krzysztof Lipowy, Sławomir Lajzner i Remigiusz Lipowy z Bukówca Górnego oraz Krzysztof Marcinkowski z Krzycka Wielkiego.
Bryczkami powozili: Andrzej Lipowy, Ryszard Lipowy, Hieronim Sworacki oraz Grzegorz Frankowski. Przejazd zorganizował pracownik Urzędu Gminy H. Kiciński.


Dni Seniora w Gminie
Dzień Seniora we Włoszakowicach


   Jak co roku jesienią seniorzy spotykają się na uroczystościach z okazji Dnia Seniora.
W dniu 21 października swoje święto obchodzili seniorzy z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Włoszakowic. Uroczystość ta połączona była z zebraniem sprawozdawczym, podczas którego dokonano podsumowania z działalności Związku kierowanego od roku przez nowy zarząd w osobach: Marian Grygiel-przewodniczący, Lucyna Wójcik -v-ce przewodnicząca, Jerzy Samol -skarbnik, Zofia Rychter -sekretarz.
W spotkaniu uczestniczyło 120 osób oraz zaproszeni goście: Wójt Stanisław Waligóra, przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI p. Antoni Wierciński, v-ce przewodnicząca Stowarzyszenia Izba Życia "Nadzieja" - p. Krystyna Wojtkowiak oraz panie z GOPS - p. Anna Nowak i p. Elżbieta Guć.
Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Firmy "Hermes" - p. Przemysław Tajchert i Gminnej Spółdzielni "SCh" - p. Tadeusz Krystians.
Świętowany Dzień Seniora jest zawsze okazją do wyróżnienia niektórych członków. Złote Odznaki Honorowe za szczególne zasługi otrzymali: p. Wiktoria Wlekła i p. Kazimierz Sibiński. Odznaczono również zakłady wspomagające działalność związku emerytów czyli Firmę "Hermes" i Gminną Spółdzielnię "SCh" z Włoszakowic. Wspólne "sto lat" dla wyróżnionych brzmiało radośnie i donośnie. Jak na każdej uroczystości były śpiewy, rozmowy, nie zabrakło wspaniałego posiłku przygotowanego przez grupę kulinarną seniorów pod przewodnictwem p. Zofii Dworczak.
Spotkanie zakończyło się w godzinach wieczornych, uczestnicy rozstawali się z nadzieją ponownego spotkania, by w gronie zaprzyjaźnionych i życzliwych osób mile spędzić czas a okazją będą Andrzejki.
Kolejny Dzień Seniora przeszedł już do historii i został zapisany na stronicach kroniki.


Dzień Seniora w Jezierzycach Kościelnych

   Klub Seniora z Jezierzyc Kościelnych spotkanie z okazji Dnia Seniora zorganizował 12 listopada o god.13.00 w miejscowej sali. Uczestniczyło w nim liczne grono seniorów oraz zaproszeni goście: wójt gminy Stanisław Waligóra, dyrektor miejscowej szkoły p. Mariusz Zakrzewski, ks. Bogdan Kasperek, sołtys wsi p. Bogdan Wieland, v-ce przewodnicząca Stowarzyszenia Izba Życia "Nadzieja" p. Krystyna Wojtkowiak, drygent Zespołu Śpiewaczego p. Antoni Kaczmarek, kierownik GOPS p. Anna Nowak..
Świętując swój dzień seniorzy świętowali również 85 rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Na wstępie dzieci z klas II-III pod kierunkiem p. B. Krawczyk i p. D. Król przedstawiły widowisko słowno-muzyczne - śpiewaną lekcję historii a następnie "Zespół Moderato" pod przewodnictwem p. M. Żołedziejewskiej na wesoło przedstawił życie emeryta.
Po części artystycznej wszystkim seniorom życzenia dobrego zdrowia,wielu pogodnych dni oraz szczęścia w życiu osobistym złożyli wójt gminy, dyrektor szkoły i p. Wojtkowiak.
Swój wkład w przygotowanie uroczystości miały także panie, które zadbały o to by na stołach była ładna dekoracja i smaczny poczęstunek. Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. We wrześniu po długiej i ciężkiej chorobie zmarła p. Emilia Małecka przewodnicząca Klubu.
Od tego dnai klub ma nową przewodniczącą p. Stefanię Kiącę.


Jubileusz 5-lecia Zespołu Śpiewaczego "Śpiewaj z nami" z Krzycka Wielkiego i Jezierzyc Kościelnych.

   Dnia 16 listopada 2003 roku w sali wiejskiej w Krzycku Wielkim odbyła się uroczystość 5-lecia działalności zespołów śpiewaczych z Krzycka Wielkiego i Jezierzyc Kościelnych. Z racji równego okresu powstania zespołów i wzajemnej współpracy, zespoły zorganizowały uroczystości jubileuszowe wspólnie. Wszystkich zebranych powitał sołtys wsi Krzycka Wielkiego Zenon Mejza. Po krótkim przedstawieniu sprawozdania z działalności oba zespoły zaśpiewały wiązankę ulubionych pieśni i piosenek. Następnie nadszedł moment składania życzeń przez zaproszonych gości i delegacj. Życzenia złożyli: Wójt Stanisław Waligóra, dyrektor GOK Irena Michalewicz, sołtys wsi Krzycko Wielkie Zenon Mejza, delegacja zespołu śpiewaczego z Sądzi, sołtys wsi Sądzia Zenon Poloch, delegacja zespołu śpiewaczego z Włoszakowic, Gołanic i Święciechowy. Kwiaty i życzenia odbierała kierowniczka zespołu śpiewaczego z Krzycka Wielkiego Krystyna John oraz kierowniczka z Jezierzyc Kościelnych, Stefania Kiąca oraz dyrygent obu zespołów Antoni Kaczmarek. Czas spotkania umilił występ zespołu wokalnego Kantata z Krzycka Małego.


20-lecie istnienia włoszakowickej sekcji hodowców gołębi.

   16 listopada 2003 roku odbyło się zebranie członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych we Włoszakowicach, kończące sezon lotowy 2003.
Na spotkaniu podsumowano wyniki tegorocznego współzawodnictwa oraz wręczono dyplomy
i puchary.
Ten rok jest dla sekcji włoszakowickiej rokiem jubileuszowym - sekcja obchodzi 20-lecie swego istnienia. Z tej też okazji na zebraniu zaproszeni goście z Leszna - przedstawiciele Oddziału wręczyli odznaki kilku wyróżniającym się i zasłużonym członkom naszej sekcji.
A oto odznaczeni: Tadeusz Tyczyński, Budzimierz Grochowczak, Sławomir Czapczyński oraz Waldemar Matysiak.Joanna Poprawska