Informacja dotycząca przyznawania patronatu wójta gminy Włoszakowice

Dodano: 05 września 2019

Informacja dotycząca przyznawania patronatu wójta gminy Włoszakowice

8 sierpnia weszło w życie zarządzenie nr 69/2019 wójta gminy Włoszakowice w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania „Patronatu Wójta Gminy Włoszakowice”.

Organizator przedsięwzięcia, chcąc podkreślić rangę i jego szczególny charakter, może wystąpić z wnioskiem o objęcie swojej imprezy „Patronatu Wójta Gminy Włoszakowice”. Co ważne, patronat nie będzie przyznawany imprezom komercyjnym, marketingowym oraz budzącym wątpliwości co do zgodności z zasadami etyki.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać taki patronat:

 1. Należy pobrać wniosek – wzór znajduje się w pliku pdf zamieszczonym pod niniejszym artykułem, na stronie www.wloszakowice.pl (w zakładce jak załatwić sprawę), w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (budynek UG Włoszakowice, biuro nr 106) oraz sekretariacie Urzędu Gminy;
 2. Dokładnie wypełniony wniosek należy złożyć przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy w sekretariacie Urzędu Gminy, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Włoszakowice (ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice) lub mailowo na adres gmina@wloszakowice.pl;
 3. W ciągu 7 dni od złożenia wniosku organizator otrzyma pisemną odpowiedź;
 4. W przypadku odmowy decyzja jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia;
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku organizator otrzyma wytyczne dotyczące organizacji, w tym informacje o:
  - obowiązku poinformowanie uczestników wydarzenia o objęciu patronatem,
  - obowiązku umieszczenia na wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych dotyczących wydarzenia informacji na ten patronatu,
  - obowiązku umieszczenia logo gminy Włoszakowice na materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych,
  - innych obowiązkach.
 6. Po zakończonym wydarzeniu organizator zobowiązany jest do przekazania sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną przedsięwzięcia w terminie do 3 dni od dnia jego zakończenia (wg wzoru znajdującego się w miejscach, gdzie można pobrać wnioski).
 7. Tekst i materiał fotograficzny dotyczące wydarzenia należy wysłać na adres gmina@wloszakowice.pl.

Ważne! Z wnioskiem należy wystąpić przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

W przypadku imprez cyklicznych wniosek należy składać każdorazowo.

Niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku skutkować może odmową przyznania patronatu w przyszłości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 525 29 64 lub mailowo pod adresem gosir@wloszakowice.pl.

Pliki do pobrania