Zdalna Szkoła+

Dodano: 29 maja 2020

Zdalna Szkoła+

Gmina Włoszakowice otrzyma drugą dotację na zakup laptopów do organizacji zdalnych lekcji dla uczniów wykluczonych cyfrowo 

Gmina Włoszakowice w ostatnich dniach maja br. podpisała umowę na dofinansowanie zakupu kolejnych laptopów dla szkół funkcjonujących na  terenie naszej gminy w ramach drugiej edycji programu pn. „Zdalna Szkoła+”.  Na jej podstawie włoszakowicki samorząd otrzyma dofinansowanie w kwocie 94 500,00 złotych. Zakupione laptopy w większości zostaną użyczone przez gminne szkoły do zdalnej nauki uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1- Zdalna Szkoła.

Szacuje się, że ww. kwota otrzymanej dotacji powinna wystarczyć na zakup 63 laptopów z oprogramowaniem. W poprzedniej edycji programu gmina zakupiła 42 laptopy za łączną kwotę 69 840 zł.

MW