Przetarg na przebudowę terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krzycko Wielkie

Dodano: 21 maja 2020

Przetarg na przebudowę terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krzycko Wielkie

Zarząd Dróg Gminnych ogłosił przetarg pod nazwą „Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krzycko Wielkie".

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • roboty pomiarowe oraz wyznaczenie trasy w terenie,
 • roboty rozbiórkowe nawierzchni, chodnika, krawężnika i obrzeża z ławą, istniejącego parkanu z fundamentem i cokołem,
 • wycinkę drzew i usunięcie krzewów wraz z karczowaniem pni,
 • roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni i pod pochylnię dla osób niepełnosprawnych,
 • wykonanie wzmocnienia z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5 MPa oraz podbudowy betonowej z betonu C8/10 (B10) dylatowaną,
 • wykonanie fundamentów pod murki pochylni dla osób niepełnosprawnych i parkanu wraz z cokołem,
 • ustawienie krawężników i obrzeży betonowych wibroprasowanych na ławie betonowej z oporem,
 • ułożenie nawierzchni zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 przy grub. 3 i 5 cm,
 • ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej bez fazowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 przy grub. 5 cm na pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodach,
 • montaż barier ochronnych rurowych z stali nierdzewnej przy pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodach,
 • ustawienie słupków parkanu oraz montaż paneli kratowych Vega 2D,
 • wykonanie trawników wokół wykonanych robót nawierzchniowych zgodnie z projektem budowlanym.

Zadanie musi być zrealizowane do 21 sierpnia br.

Ofert należy składać do 4 czerwca 2020 roku do godziny 12:00 osobiście w biurze Zarządu Dróg we Włoszakowicach lub pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Informacja o ogłoszeniu przetargu wraz z załącznikami